Preventívne gynekologické prehliadky

Kapitované pacientky majú nárok na preventívne gynekologické prehliadky od 18. roku života, alebo od prvého tehotenstva jeden krát ročne.
Onkocytológia sa odoberá v 3-ročných intervaloch, pokiaľ boli posledné 2 vyšetrenia v poriadku.
Preventívne prehliadky sú pre kapitované pacientky kompletne hradené zdravotnou poisťovňou. Neregistrované a EÚ poistenkyne si hradia vyšetrenia podľa aktuálneho cenníka.