Ultrazvukové vyšetrenia

Náš ultrazvukový prístroj je vybavený abdominálnou aj vaginálnou sondou.
Kapitované pacientky pri prevencii za ultrazvuk nedoplácajú, pri gynekologických ťažkostiach za ultrazvuk doplácajú. Tehotné doplácajú iba za ultrazvuky nad rámec vyšetrení hradených poisťovňou. Poisťovňa hradí tri UZV vyšetrenia počas tehotenstva: v 10, 20 a 30 týždni.